Idag är världen uppkopplad under dygnets alla timmar och företagen likaså, vilket återspeglas i arbetstider och utvecklingen av nya tjänster. Bara under mars månad tillsatte bolaget 300 nya tjänster.

Foodora har som ambition att få en mer inkluderande arbetsmarknad, i ett led till att skapa det har nu foodora inlett ett samarbete med Stockholm stad. Tillsammans kan näringslivet och myndigheter använda gemensamma krafter för att skapa arbeten och därmed minska utanförskapet. 

– Vi skapar viktiga arbetstillfällen som är anpassade efter de önskemål som både våra medarbetare och kunder har. Den digitala ekonomin är och kommer vara väldigt viktig för svensk tillväxt, då företag som oss skapar många nya jobbtillfällen säger Hans Skruvfors, vd foodora Sverige och fortsätter;

– I dag anlitar vi människor i 28 städer runt om i Sverige, vilket i sin tur stärker det lokala näringslivet, då de kan anställa fler människor när de får tillgång till en utökad kundgrupp. Allt detta genererar extra intäkter som stärker den gemensamma välfärden i landet, avslutar Hans Skruvfors.

© 2020