Företagarna är nöjda med Kristianstads kommun. Vid årets mätning av företagsklimatet placerar sig Kristianstad på 15:e plats bland landets kommuner. 

– Det visar att vi är på rätt väg, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.

Varje år genomför SKR, Sveriges kommuner och regioner, en mätning av kundnöjdheten hos de företagare som haft med kommunen att göra. Det genomsnittliga NKI-värdet för Sveriges alla kommuner ligger på 73 för året 2019. Värdet har successivt ökat genom åren, de flesta kommuner har jobbat med sin företagsservice för att det ska bli bättre och enklare för företagen att ha med kommunen att göra.

2018 rankades Kristianstads kommun som 74:e bästa kommun i landet när det gäller företagsklimatet med ett NKI-värde på 74 (riksgenomsnitt 72). 

I årets ranking tar Kristianstad ett stort kliv uppåt: Med ett NKI på 79 rankas Kristianstad som 15:e bästa kommun i Sverige. Kommunen är också näst bäst om man ser till jämförbara kommuner, det vill säga mindre städer och tätorter. Bara Avesta är bättre.

– Väldigt roligt med så positiva siffror. Vi arbetar kontinuerligt med att ha ett positivt företagsklimat, det är ett långsiktigt arbete och årets resultat är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Det är dock viktigt att vi inte slår oss för bröstet nu, utan att vi fortsätter arbetet med företagsklimatet i samma anda, säger Pierre Månsson.

Eva-Marie Hagström, tf näringslivschef, tillägger:

– Vi vill att det ska vara enkelt för företagen att ha med Kristianstads kommun att göra, och att vi får så höga rankingpoäng på bemötande och kompetens känns väldigt positivt. Vi kommer nu att och analysera materialet djupare för att se hur vi ska kunna bli ännu bättre i framtiden.

Just bemötandet är den del som företagen tycker att Kristianstads kommun är bäst på. Inom de flesta områden upplevs också tillgängligheten och kompetensen i kommunen som mycket god. 

Mätningarna görs inom sex olika myndighetsområden: livsmedel, serveringstillstånd, miljö, markupplåtelse, brand och bygglov. 

Den största klättringen uppåt gör markupplåtelse, vilket innefattar exempelvis tillstånd för uteserveringar och liknande. Från att alltid ha legat ganska lågt i NKI-mätningarna har markupplåtelse i år NKI 79. I fjol var den siffran 62.

– Det gläder mig att vår satsning på service och bemötande inom markupplåtelsen har givit ett så gott resultat. Vi ska givetvis fortsätta den utvecklingen och göra allt för att underlätta för våra företag i kommunen, säger Johanna Näslund, t.f. förvaltningschef för tekniska förvaltningen.

Livsmedel och brand fortsätter ligga på väldigt fina siffror, 83 respektive 84 (över 80 räknas som mycket högt). Inom livsmedel har serviceområdet bemötande ett NKI på mycket höga indexsiffran 90. 

Också miljö har ett högt NKI-värde på 77. Servering och bygglov brukar generellt ligga något lägre i NKI-mätningarna – en naturlig förklaring tid det är att den typen av ärenden oftast är mer komplexa och även tar lite mer tid – men för Kristianstads del ligger båda områdena på godkända siffror: Servering har NKI 68 och bygglov 65 (över 62 räknas som godkänt).

Bäst i årets företagsranking är Trosa med ett NKI på 84. Åmål skuggar på samma NKI-värde, och därefter följer två skånska kommuner på 83: Höganäs och Hörby.

© 2020